Bekijk hier de huidige COVID-19 maatregelen voor Ontmoetingskerk Ureterp.

Verbinding zoeken met God en elkaar!

Wij zijn een levende en levendige gemeente met een gereformeerd karakter en evangelische invloeden.

“Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus.”

Activiteiten

Meedoen met Ontmoetingskerk Ureterp…