11 december 9:30 uur 3e advent, ‘Ruis in…

11 december 9:30 uur 3e advent, ‘Ruis in de verbinding met God’. Dit thema sluit aan bij het 3e thema dat besproken wordt in de verbindingsgroepen. Onze verbinding met God is niet vanzelfsprekend. Door Jezus is er weer verbinding met God, maar die verbinding lijkt vaak gebrekkig. Waardoor komt dat? (Hoe) kunnen we dat verbeteren? Er is oppas en KinderNevenDienst. Jannie Koehoorn bespeelt het orgel.