18 december 10:00 uur Young Church Celebration, thema:…

18 december 10:00 uur Young Church Celebration, thema: Identiteit! Wie ben jij? Hoe zie jij jezelf? Laat je niet bepalen door hoe jij of anderen over jou denken, maar door hoe God naar je kijkt! Leef vanuit jouw ware identiteit in Jezus! Met de praiseband zingen we prachtige liederen, neem gerust iemand mee! Er is oppas en KinderNevenDienst. Het geld van de 1e collecte gaat naar de kerk, de 2e naar PKN, JOP, landelijk jeugdwerk.