19 maart 9:30 uur Kerk School Gezins Dienst…

19 maart 9:30 uur Kerk School Gezins Dienst Wij helpen elkaar! Is het thema van deze Kerk School Gezinsdienst, n.a.v. de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37). Bij de voorbereiding hebben we als Ontmoetingskerk nauw samengewerkt met de leerkrachten en kinderen van de groepen 1 en 1/2 van basisschool De Opdracht. We zien uit naar een prachtige viering waarin we met de schoolband en kinderen liederen zingen en de kinderen ook het Bijbelverhaal uitspelen! Iedereen is welkom! Er geen BLITZ, alle basisschoolkinderen mogen in de kerk blijven. Er is WEL oppas. Ook met giften willen we anderen helpen: de 2e collecte is voor Stichting Phoneo (zomerkampen) en de deurcollecte voor de Friese Rijders.