1e KERSTDAG 25 december 9:30 uur Kerstgezinsdienst met…

1e KERSTDAG 25 december 9:30 uur Kerstgezinsdienst met The Lighting Stars Deze Kerstochtend zingen we mooie Kerstliederen en horen we prachtige liederen van gospelgroep The Lighting Stars! Na liederen en een Kerstvertelling met de kinderen, horen we een overdenking over het thema: ‘Warm verbonden’. De kinderen van de KinderNevenDienst kunnen gewoon in de dienst blijven (ze krijgen een puzzel/ kleurboekje en kleurpotloden) en er is oppas. Kinderen van groepen 1 en 2 mogen naar de oppas. Eindelijk weer ‘gewoon’ Kerst – komt allen tezamen! De collecte is voor Kerk in Actie, kinderen in de knel.