20 november 9:30 uur Eeuwigheidszondag, gedenken overledenen Deze…

20 november 9:30 uur Eeuwigheidszondag, gedenken overledenen Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we hen gedenken die dit afgelopen kerkelijk seizoen overleden zijn. Hun namen worden genoemd en een kaars zal worden aangestoken. We horen over de gouden verbinding met God, die zo mooi en sterk is, dat die door de dood niet verbroken wordt! Jannie Koehoorn bespeelt het orgel. Er is kindernevendienst en oppas.