21 11 ’21 Eeuwigheidszondag | Deze zondag is…

21 11 ’21 Eeuwigheidszondag | Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen hen gedenken die afgelopen kerkelijk jaar overleden. Tine Rozema (zang) en Taekele Oevering (piano) zullen een prachtige bijdrage leveren. We hopen op een warme en troostrijke dienst, waarin we hoop putten uit de toekomst vol van hoop die we in Christus vinden. God heeft Israël bij naam geroepen. God zal al zijn kinderen bij naam roepen, dat is een grote troost en een prachtig vooruitzicht! Deze dienst is er i.v.m. de coronabeperkingen in de kerkzaal alleen plaats voor hen met een binding van wie de naam genoemd wordt. U en jij kunt deze dienst online volgen via Kerkdienstgemist.nl (live of achteraf)