3 november 2021 19.30 uur Dankdag | Thema:…

3 november 2021 19.30 uur Dankdag | Thema: Wat valt er nou te danken? Een mooi gebruik om op deze dag te danken voor gewas en arbeid. Maar wat valt er te danken? Opnieuw corona-beperkingen, slecht jaar voor de veehouderij en landbouw en zo kunnen we nog wel even doorgaan… Wat valt er nou te danken? We zullen ontdekken dat er veel is om voor te danken! Dank mee! In de kerkzaal of online op kerkdienstgemist.nl Aansluitend aan de kerkdienst is er de gemeenteavond (niet online te volgen)