4 december 9:30 uur 2e Advent dhr. Anne…

4 december 9:30 uur 2e Advent dhr. Anne Elverdink Zelfs als het nergens toe leidt – een adventpreek over verwachting! Vanuit de hoopvolle profetie van Jesaja 2:1-5 worden we bemoedigd. Eens zal de dag komen.. over zwaarden en speren die ploegijzers en snoeimessen worden … De 1e collecte is deze zondag voor de kerk, de 2e collecte is voor Kerk in Actie: werelddiaconaat. Geert Zigterman bespeelt het orgel. Er is kindernevendienst en oppas. Iedereen van harte welkom!