Tieners

Come Together

Come Together diensten zijn voor jongeren van 12 t/m 16 jaar, gelijktijdig met de
zondagse kerkdiensten. Bij Come Together samenkomsten staat voornamelijk
het vieren centraal en wordt er met de jongeren een geloofsthema uitgewerkt die
raakt aan hun belevingswereld. De Come Together data zijn terug te vinden in
het kerknieuws. We verzamelen in de hal van de kerk, bij ‘de bushalte’ van Come
Together.