Jongeren

Confession

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is een gesprekskring waarbij je over de kern-thema’s van het christelijk geloof praat en leert. Samen met de groep onder leiding van de dominee Arjan Bouman en zijn vrouw, bespreek je op ongeveer 10 avonden onderwerpen, zoals: ‘Wie is God’, ‘relatieherstel met God’ en ‘bidden’. 

Deze kring is de voorbereiding op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Dat is het moment waarop je in een kerkdienst ‘ja’ zegt tegen God. Ben je als kind gedoopt, dan is dit jouw antwoord op Gods ‘ja’ voor jou bij jouw doop.

Hoe ‘ver’ moet je in jouw geloof zijn om mee te doen aan geloofsbelijdenis? Op de belijdeniscatechese hoef je niet van alles al te weten of uit je hoofd te leren. Wanneer jij méér wil leren over het christelijk geloof en daarmee verder wil, dan is dit waarschijnlijk een mooie groep voor jou. Weet je nog niet of je toe bent aan openbare geloofsbelijdenis, dan kun je tóch meedoen met deze kring. Twijfel je nog? Vraag gewoon aan de dominee of dit iets voor je is.