Jongeren

Deep Dive

Gesprekskringen voor jonge mensen tussen ongeveer 20 en 30 jaar.

  • Heb je allerlei geloofsvragen.
  • Wil je graag met andere jonge mensen hierover praten.
  • Zijn er thema’s die jij wel eens aan de orde wilt stellen.
  • Heb je twijfels die je wilt delen.
  • Wil je actief ontdekken wat er in de Bijbel staat.

Kortom, wil je graag investeren in je geloof, dan ben je heel hartelijk welkom op een Deep Dive gesprekskring.

De deelnemers bepalen zelf de gespreksonderwerpen en het aantal bijeenkomsten. 

Bij belangstelling kun je contact opnemen met de dominee.