Kinderen

Kindernevendienst

Tijdens de kerkdienst is er een speciale viering voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Na het kinderlied worden de kinderen naar voren geroepen en zal de dominee iets met hen delen. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen viering in één van de zalen van de kerk. Zij komen terug in de kerkzaal tegen het einde van de dienst, tijdens de collecte.

Gedurende de Kindernevendienst wordt er gezongen en geknutseld, is er een Bijbelvertelling, maar soms ook een spel of een filmpje. De leiding van de Kindernevendienst gebruikt het materiaal van Bible Basics. Er mogen ook gerust vriendjes of vriendinnetjes uitgenodigd worden om mee te komen, van harte welkom!

Soms is er Kindernevendienst XL: een extra grote en leuke kindernevendienst die de hele kerkdienst duurt! Houd de agenda van de website, het Kerknieuws en overige berichtgeving in de gaten!