Activitieten

Liturgisch bloemschikken

In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld in de bijbel. Bloemen kregen een symbolische duiding. Sinds enige jaren is er hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Kleuren, vormen en karakter van de bloemen hebben een speciale betekenis. Dit proberen we mede duidelijk te maken door een gedicht toe te voegen. Bij ons in de kerk doen we dit tijdens de volgende bijzondere diensten: Bidstond, pasen, hemelvaart, pinksteren, dankstond en eeuwigheidszondag. We sluiten dit af met advent en kerst.

Onze commissie bestaat uit:

  • Mirjam van Veen
  • Aukje van der Velde