Tieners

Solid Friends & Rock Solid

Rock Solid is de gezelligste club voor jongeren vanaf 12 t/m 15 jaar. Eenmaal per twee weken is er een clubavond. Het gaat altijd ergens over. Dit wordt met allerlei spelactiviteiten ingevuld. Rock Solid is een werkwijze die we van Youth for Christ betrekken.