Allerhandepot

Heeft u misschien nog waardepunten liggen waar u niets mee doet? Zou u dan willen overwegen deze aan de Allerhandecommissie te schenken? Wij denken dan aan bv Douwe Egberts- of Poiesz punten, maar ook heel veel andere punten zijn welkom.

Wij kunnen ze dan inleveren voor cadeaus, die we kunnen verloten of verkopen op de rommel- of boekenmarkt. De opbrengsten zijn uiteraard voor onze goede doelen. In de hal van de kerk komt een bus te staan, waar u ze in kunt leveren, maar natuurlijk kan dat ook bij één van de commissieleden.

Een aantal acties zijn:

  • jaarlijkse rommelmarkt
  • jaarlijkse boekenmarkt
  • rolladeverkoop

Ons doel is om het opgehaalde geld te besteden aan verbeteringen in ons kerkgebouw.
U kunt denken aan de installatie van beeld en geluid, verlichting van het kerkgebouw,
of andere “aanpassingen” die op ons pad komen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met een lid van onze commissie.

  • Lolke Lindeboom 
  • Hinke de Wolff
  • Tjeerd Wouda (Voorzitter)
  • Tietsje Lindeboom
  • Sjoerdsje Spoelstra
  • Jelly de Jong