ALTIJD 10:00 UUR KERK?

Op welke tijd moeten we naar de kerk? In de Bijbel zien we dat christenen al vanaf Jezus’ opstanding op de eerste dag van de week, de zondag (niet maandag zoals op sommige kalenders) samenkomen. Maar zij volgden de werk- en rustdagen van hun omgeving. Zondag was een werkdag. Daarom vonden de samenkomsten vóór zonsopgang plaats (vroeg!), of na afloop van de werkdag. Een hele investering om in de vroege ochtend, nog vóór je naar je werk gaat, een samenkomst te hebben! En ‘s avonds kon het wel laat worden. Het kon wel gebeuren dat de samenkomst wat langer uitliep. Paulus spreekt zelfs een keer de hele nacht door, tot de volgende ochtend (Handelingen 20:7-12). Voor velen is zondag nu geen werkdag en we kunnen daarom op een ‘christelijke’ tijd onze samenkomsten houden. Wat is een goede tijd? Lastig uit de Bijbel af te leiden.

Sommigen offerden heel wat op om een kerkdienst bij te wonen. Ik heb me laten vertellen dat de mensen in vroeger tijd van grote afstand te voet naar het kerkje te Duurswoude kwamen en vervolgens staand een kerkdienst volgden. Dat zou in de st. Piter net zo het geval kunnen zijn geweest. Nu vinden we het al een hele prestatie wanneer we überhaupt de kerkdienst live bezoeken (auto of fiets brengen ons wel) en we comfortabel kunnen zitten in een verwarmd gebouw. We hoeven niet meer zoveel op te offeren voor het bijwonen van een kerkdienst als vroeger. Toch trekt er van alles aan ons, waardoor het toch een strijd blijft om met andere christenen samen te komen. We komen niet vanzelf in de kerk, het blijft strijden.

We mogen met elkaar zoeken hoe we onze samenkomsten het beste vorm kunnen geven. Daarbij kunnen we kijken naar wat het prettigst is. We hoeven de kerkdiensten niet onnodig ‘zwaar’ te maken, zodat het een groot offer wordt. Tegelijk is het belangrijk het doel van de kerkdienst niet uit het oog te verliezen. Waarom komen we eigenlijk samen? Om God te eren? Om te groeien in geloof? Om getroost, gecorrigeerd en bemoedigd te worden? Om toegerust te worden om het evangelie uit te delen? Om andere christenen te ontmoeten, voor de ander tot zegen te zijn en zelf de zegen te ontvangen? Om te zingen tot God, de Bijbel te lezen, uitleg te horen en te bidden? Dat allemaal wel, denk ik.

Maar welke tijd is nu het beste? Verschillende jongvolwassenen noemden 10:00 uur, daarom beginnen de Young Church Celebrations om 10:00 uur. En om ouderen die afhankelijk zijn van zorg, de gelegenheid te geven om op tijd de avondmaalsviering bij te wonen, is 10:00 uur de tijd voor Heilig Avondmaalsdiensten geworden. Maar we waren 9:30 uur gewend. Nu is er soms verwarring over welke tijd de dienst zondag begint. Vanuit de klankbordgroep kwam het advies om alle kerkdiensten om 10:00 uur te laten beginnen. De kerkenraad schaart zich hierachter (voorgenomen besluit, voorlopig nog diensten om 9:30 uur). Zo zoeken we met elkaar naar wegen hoe we samen en met alle generaties hier kerk van Christus kunnen zijn in deze tijd. Kom samen!

Arjan Bouman