‘BLIJF BIJ MIJ’ 27 november 9:30 uur 1e…

‘BLIJF BIJ MIJ’ 27 november 9:30 uur 1e Advent Deze zondag gaan we in het kader van het jaarthema ‘De gouden verbinding’ horen over hoe God bij jou blijft en hoe jij God vast houdt, juist ook in moeilijke tijden. We horen een bijzonder ‘lied met een verhaal’ van Wieke Bouma. Zie voor haar situatie ‘Omzien naar elkaar’. De 1e collecte is deze zondag voor de kerk, de 2e collecte is voor Kerk in Actie: werelddiaconaat. Durk Hoekstra bespeelt het orgel. Er is GEEN kindernevendienst. Er is WEL oppas, de kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.