Dankdag! Het lijkt wat vreemd om in deze…

Dankdag! Het lijkt wat vreemd om in deze corona-tijd God te danken en toch is dat helemaal terecht als we er eens goed bij stilstaan wat God ons geeft. Het volk Israël kreeg in de woestijnperiode datgene van God wat ze nodig hadden – ook zo zorgt God nu goed voor ons. Laten we Hem danken! Woensdagavond 4 november, 19.30 uur.