Deze zondag een bijzondere viering! Met jong en…

Deze zondag een bijzondere viering! Met jong en oud vieren we samen! Orgel en praiseband, liederen voor jong en oud. Nodig elkaar uit om samen te vieren! Tegelijkertijd is deze dienst een BHV-dienst, een dienst die in het teken staat van verbinding met NGK De Levensbron. In beide kerken lezen we Psalm 148, waarin staat: ‘Loof Hem (…) jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen’. Er is BLITZ en oppas, iedereen weer van harte welkom! Zondag 14 april 10:00 uur Ferbiningstsjinst & BHV dienst