Deze zondag een bijzondere viering! Met jong en…

Deze zondag een bijzondere viering! Met jong en oud vieren we samen! Orgel en praiseband, liederen voor jong en oud. Nodig elkaar uit om samen te vieren! Tegelijkertijd is deze dienst een BHV-dienst, een dienst die in het teken staat van verbinding met NGK De Levensbron. Onder andere bij de voorbereiding van de preek hebben ds. Krijgsheld en ds. Arjan Bouman intensief contact en de liederen die gezongen worden zijn bijna allemaal dezelfde. Er is BLITZ en oppas, iedereen weer van harte welkom! Zondag 14 april 10:00 uur Ferbiningstsjinst & BHV dienst