Deze zondag gaat ds. Harmen Engelsma uit Wijnjewoude…

Deze zondag gaat ds. Harmen Engelsma uit Wijnjewoude voor. Het thema voor deze dienst: ‘De tijd van het Evangelie’, naar aanleiding van Marcus 1:15: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’ Jannie Koehoorn zal ons zingen begeleiden op het orgel. Er is Blitz en oppas. Iedereen van harte welkom!