Deze zondag is er weer Young Church Celebration!…

Deze zondag is er weer Young Church Celebration! Theo Tolsma zal spreken met als thema “Door het oog van de Storm”. Hij zal getuigen van de bijzondere dingen die God doet bij het planten van een kerk in Oost-Duitsland, maar ook welke strijd dat oplevert en hoe we krachtig staande kunnen blijven bij zulke tegenslagen. Praiseband Inspired speelt weer prachtige aanbiddingsliederen met ons, wees erbij! Er is Blitz en oppas. Zondag 3 maart 10:00 uur Young Church Celebration – Iedereen welkom!