Deze zondag is het Israëlzondag. Ds P.K. Pit…

Deze zondag is het Israëlzondag. Ds P.K. Pit uit Drachten gaat voor en zal ons meenemen in het Bijbelgedeelte van Matteüs 21:23-32. Het gedeelte laat zien hoe Jezus juist aansluit bij de Joodse traditie en het gedeelte vestigt de aandacht op de autoriteit van Christus. Ds Pit zal ook wijzen op de anti-Joodse uitleg in de geschiedenis van de kerk. Het Joodse feest Soekot (Loofhuttenfeest) is vanaf 30 september aan de gang en hij zal de kinderen en ouderen hier iets over vertellen. Er is oppas en Blits (kindernevendienst). Iedereen van harte welkom!