Donderdag 6 april 19:30 uur Viering Heilig Avondmaal…

Donderdag 6 april 19:30 uur Viering Heilig Avondmaal | We vieren met elkaar het heilig Avondmaal in de Ontmoetingskerk, lopend. Tijdens deze avondmaalsviering is het mogelijk voor diegenen die niet gerechtigd zijn om aan het avondmaal deel te nemen, een zegen te ontvangen. We horen over een zondige vrouw die bij Jezus komt, die een maaltijd viert. We laten ons verrassen door haar uitzonderlijke actie en door Jezus’ genadige houding (Lucas 7:36-50). Durk Hoekstra zal het orgel bespelen.