Dood: ander leven, weg angst. Het graf van…

Dood: ander leven, weg angst. Het graf van Jezus is veelzeggend. Jezus stierf, juist ook omdat Hij niet meeging met de waan van de wereld. Jezus vraagt ons datzelfde te doen. En het graf van Jezus zegt méér: het laat de angst verdwijnen. Deze viering is het weer mogelijk is om het indrukwekkende waterkruisje te ontvangen. Een kruis van water op ons voorhoofd als indringende herinnering aan onze doop, of aanwakkering van verlangen daarnaar. Johannes Doornbosch zal het orgel bespelen. Iedereen van harte welkom in deze gezamenlijke viering van De Levensbron en De Ontmoetingskerk. 30 maart 19:30 uur Stille Zaterdag in Ontmoetingskerk Dominee Albert Krijgsheld en Arjan Bouman gaan beide voor in deze dienst.