Een nieuw begin voor de Ontmoetingskerk

Wie erbij was, zal het kunnen beamen: de Ferbiningstsjinst van zondag 14 april zorgde voor een bijzondere verbinding: van jong en oud, van kerken, van ons met God. De klankbordgroep heeft ontzettend veel positieve reacties gehad en zelf waren we ook zeer positief over deze dienst. Het voelde als een nieuw begin. En dat was het misschien ook wel. Het zou goed kunnen dat dit een nieuwe beweging in de Ontmoetingskerk in gang zet. Daarover zo meer.

Eerst naar die Israëlische lente van toen: een grote groep Joodse gelovigen in Jeruzalem gaat van de ene op de andere dag iets compleet nieuws geloven: dat één iemand uit de dood is opgestaan. En dat terwijl het eindoordeel, de opstanding van de doden, wereldvrede en al die dingen, nog helemaal niet geweest waren. Hoe is het mogelijk dat een groep Joodse strikt gelovigen ineens iets anders gaan geloven dan ze altijd deden? Want alle Joden geloofden dat de opstanding pas aan het einde van de tijd plaats zou vinden. En nu beweren ze dat er vóór die tijd iemand uit de dood is opgestaan. En ook nog dat dat de Messias was, terwijl er de vijand (de Romeinen) nog volop het land bezette! Er moet iets gebeurd zijn.

Ze zijn er zelfs zó heilig van overtuigd dat die persoon uit de dood is opgestaan, dat zelfs marteling en doodstraf hen niet van gedachten verandert (Handelingen 4:21, 5:40, 7:59-8:3, 12:1-3). Wat was er met hen aan de hand? Zouden ze het dan toch niet zelf verzonnen hebben? Ook is apart dat, terwijl de leider van hun groep gedood was, de groep die overtuigd is van dat geloof juist explosief groeit. Wat gebeurde daar? Voor velen zal het een raadsel zijn en blijven, een mysterie. Maar voor velen die zich bij die groep gelovigen hebben gevoegd is het duidelijk: Jezus is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:34). Het betekent een nieuw begin. Voor de kerk, maar ook voor eenieder die persoonlijk die opstanding gaat geloven.

Nog steeds is dat ontzettend goede nieuws van de opgestane Heer Jezus een bron van hoop en een reden om (feest) te vieren. Het verlangen om dat samen met elkaar en met steeds meer mensen te doen is nog lang niet uitgedoofd. Het wordt iedere keer weer aangewakkerd. Zo ook op 14 april. Verbinding werd gelegd met De Levensbron, als weer een stapje die een wond van vroeger steeds verder heelt. Verbinding werd gelegd met jong en oud: orgel en praiseband, Johannes de Heer en Opwekking. ‘Dit willen we veel vaker’, werd door zeer velen geroepen en het was te voelen in de kerk. Verbinding.

Het zal geen verrassing zijn dat we als klankbordgroep positief aan de kerkenraad gaan adviseren over dergelijke diensten. Als dat advies overgenomen wordt, zal dat binnenkort te merken zijn. Een nieuw begin voor de Ontmoetingskerk.

Arjan Bouman