“Er is geen enkele reden om bang te…

“Er is geen enkele reden om bang te zijn. De Heer uw God, die voor u uitgaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien (…) dat de Heer, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier.” “Van oudsher is God een schuilplaats, Zijn armen dragen u voor eeuwig.” (Deuteronomium 1:29, 30 en 33:27) Een goed en gezegend 2023 gewenst! Tot ziens!