02 april 2023

BLITZ XL

  • 09:30

Vandaag is er Blitz XL, tijdens de hele dienst een eXtra Leuke Blitz!

BLITZ is een gezellige en leerzame samenkomst voor kinderen tijdens de kerkdienst.

BLITZ staat voor Bijbel Lezen Interactief Toepassen Zingen. Er wordt gezongen en gebeden, een Bijbel verhaal gelezen en met knutselen, kleuren of een spel wordt er een verwerking gedaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!