02 november 2022

Kerkdienst Dankdag

  • 19:30

                     

Donderdag2 november 19:30 uur Dankdag | Dankbaar verbonden

“MetGod zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwieoverwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, danzingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.”(Gez. 303:5) God hééft ons zijn genade bewezen! Wij zullen op dezedankdag voor gewas en arbeid God danken voor alles wat Hij ons heeftgegeven. Dankbaar verbonden. Durk Hoekstra zal voor ons het orgelbespelen.

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)