03 november 2021

Gemeenteavond

  • 19:30

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van onze
gemeenteavond op woensdag 3 november 2021, na afloop
van de dienst van dankstond voor gewas en arbeid, in onze
kerk.

Naast het financiële overzicht van 2020 en de halfjaarcijfers
2021 staan er ook andere zaken op de agenda. (zie de
agenda elders in dit kerkblad). Deze zijn ook interessant om er
kennis van te nemen en er over te spreken.
Daarom graag tot ziens op 3 november.

Namens de kerkenraad,
Tineke Bootsma (scriba)