27 november 2022

Kerkdienst 27 november

  • 09:30

27 november 9:30 uur 1eAdvent ‘BLIJFBIJ MIJ’

Deze zondag gaan we in het kader van het jaarthema ‘De gouden verbinding’ horen over hoe God bij jou blijft en hoe jij God vasthoudt, juist ook in moeilijke tijden.

De 1e collecte is deze zondag voor de kerk, de 2collecte is voor Kerk in Actie: werelddiaconaat.

Durk Hoekstra bespeelt het orgel. 

Er is GEEN kindernevendienst. Er is WEL oppas. de kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Oppas: Ja

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)