30 april 2023

Kerkdienst

  • 09:30

Deze zondag horen we de woorden van Jezus die Hij spreektvlak voordat Hij naar de hemel gaat. Jezus verschijnt aan Zijn leerlingen en geeft hen de opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Als kerk mogen we de verbinding zoeken
met de wereld. Hoe brengen we deze opdracht in de praktijk?
Durk Hoekstra zal het orgel bespelen. Er is i.v.m. meivakantie géén BLITZ, maar wel oppas. Kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen naar de oppas.

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)