07 mei 2023

Kerkdienst

  • 09:30

Deze zondag gaat dominee Kersten Bijleveld uit Boornbergum voor. Het thema voor deze dienst is op moment van schrijven nog onbekend. 
Geert Zigterman zal ons begeleiden op het orgel. Er is BLITZ en oppas.

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)