31 december 2022

Kerkdienst – Oudjaarsdag

  • 19:30

31december 19:30 uur Oudjaarsavond

We sluiten met elkaar, en bovenal met God, het jaar zingend en biddend af. Een woelig jaar waarin van alles speelde in de wereld, onze persoonlijke levens en het kerkelijke leven. We zullen bemoedigd worden door Gods trouw. Thema: God is trouw. God verbindt zich aan ons en laat onze hand niet los!

De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor onderhoud kerkelijke gebouwen.

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)