08 januari 2023

Kerkdienst | Thema: God vergeeft

  • 09:30

                     

8 januari 9:30 uur Vergeving en verzoening Deel I

Thema: God vergeeft!

God vergeeft ons. Altijd? Ook als ik bewust zondig? Maar als ik bij Hem kom dan zal Hij..? We ontdekken aan de hand van de Bijbel hoe prachtig en krachtig Gods vergeving is!

Durk Hoekstra zal het orgel bespelen.

Er is kindernevendienst en oppas.

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie. 

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)