19 februari 2023

Kerkdienst | Thema: Verzoening

  • 09:30

                     

19februari 9:30 uur BHV-dienst Thema: ‘Ontmoetingmet de Levensbron’.                     

Wezijn aanbelandbij een van de laatste delen van deze serie, op 19 februari eendienst waarbij verzoening meespeelt. We noemen het een BHV dienst. DeB staat voor berouw, de H voor herstel en de V voor verbinding. Wezoeken verbinding met de GereformeerdeKerk Vrijgemaakt, De Levensbron, hier in Ureterp.

Eenbijzondere dienst over herstel van relaties vanuit de verrassendegeschiedenis van Jakob en Esau. JannieKoehoorn bespeelt het orgel.

BLITZ: ja

Oppas: ja

Bekijk de liturgie voor deze dienst.
(beschikbaar vanaf ongeveer vrijdagmiddag)