01 januari 2022

Nieuwjaarsdag 1 januari

  • 10:00
  • Online

Een mooie traditie op nieuwjaarsmorgen: br. Anne Elverdink die ons in een mooie viering met aansprekende meditatie het nieuwe jaar inluidt. Thema: * Lachen in vertrouwen * Het gaat over de lach in de Bijbel met als uitgangspunt het lachen van Abraham en Saraï voor en na de komst van Isaï. Gods beloften en ons vertrouwen hierin voor het jaar 2022.