Ontmoetingskerk Ureterp

De kerk financieel ondersteunen

Kerkelijke bijdragen

Bij de kerk zijn onderstaande twee bankrekeningnummers in gebruik waarop u uw Vaste Vrijwillige Bijdrage kunt storten:

  • NL87 RABO 0363 9011 67. Hierop kunt u ook uw giften overmaken uit dankbaarheid voor wat de kerk voor u betekent. 
  • NL08 RABO 0363 9050 14. Dit is het bankrekeningnummer van de diaconie voor ondersteuning van hun diaconale werkzaamheden.

NB. Giften aan de kerk kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken voor zover uw totale giftenbedrag in een jaar boven uw drempel uitkomt. Uw gift is vrijgesteld van belastingafdracht, zodat uw gift volledig ten goede komt aan de kerk.

De Givt App

De Ontmoetingskerk biedt sinds 2020 ook de mogelijkheid om tijdens en buiten de kerkdiensten uw bijdrage digitaal over te maken via de Givt app. Hiervoor heeft u de Givt – app nodig (zoek in de App store of Google Play op Givt). Of ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. De eerste collecte in deze Givt app is altijd voor de kerk en de tweede voor de diaconie.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij ` Fits Fashion, Weibuorren 88, 9247 BC Ureterp, tijdens de winkelopeningstijden. De collectebonnen zijn te koop in vellen van 20 stuks à 1 euro per bon; dus 20 euro per vel. U ontvangt bij aankoop een betalingsbewijs, zodat deze giften aftrekbaar zijn voor uw belastingaangifte. De collectebonnen kunnen gebruikt worden voor iedere collecte in onze kerk.

Sponsors