Gezamenlijke slotviering van de week van gebed met…

Gezamenlijke slotviering van de week van gebed met medewerking van de predikanten van Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen en Wijnjewoude en zangkoor van Ger. Kerk Wijnjewoude zal met ons zingen! Jannie Koehoorn begeleidt ons zingen op het orgel. De tekst aan het slot van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan staat in de schijnwerpers: “Jezus zei: ‘Doet u dan voortaan net zo’” (Lucas 10: 37). Korte overdenking door ds. Albert Krijgsheld. De viering zul je herkennen als een gebruikelijke kerkdienst. Iedereen welkom! Slotavond week van gebed Zondagavond 28 januari 19:30 uur inloop 19:45 uur start Ontmoetingskerk Ureterp