God horen spreken

God spreekt. God zoekt contact met jou en mij en wil van Zich laten horen. God schreeuwt niet; soms fluistert Hij, soms roept Hij. Dat deed Hij vanaf het begin tot nu toe.

Direct nadat God de Heer de mensen heeft geschapen, spreekt Hij tegen hen: Adam en Eva krijgen een opdracht mee (Genesis 1:28), Adam krijgt nadat hij gemaakt is, een verbod van God te horen (Genesis 2:16-17). Ook satan zoekt contact met de mens en praat tegen Eva (Genesis 3:1-5). Nadat Eva geloof gehecht heeft aan de woorden
van satan en zo ongehoorzaam werd aan God, liet God toch weer van zich horen en sprak met Adam en Eva. Hij zoekt hen op. En wanneer Adam en Eva zich dan verbergen voor God, roept Hij hen en spreekt tot hen over de gevolgen van de zonde, maar ook van redding en herstel (Genesis 3:8-19).

Hoe hoor je Zijn stem? Over het algemeen is het zo: hoe méér je gehoorzaam bent aan God, hoe dichter je bij Hem leeft, hoe méér je Hem zult horen. Misschien wel dat er daarom in de tijd van de jonge Samuël weinig woorden van de Heer klonken (1 Samuël 3:1). Het is daarbij belangrijk dat je Zijn stem herkent: De deur staat op een kiertje. Jij hoort mensen praten in die kamer, maar ziet ze niet. Hoe kun je dan de stem van de postbode ertussen horen, wanneer je niet weet hoe die stem klinkt? Die moet je leren herkennen. Samuël moest dat ook: Gods stem leren herkennen. Hij hoorde een stem, die klonk als een stem van een mens, maar wist niet dat het Gods stem was. Hij moest dat leren van de ervaren Eli (1 Samuël 3:7-11).

De stem van God moet je leren onderscheiden van andere stemmen en gedachten. Eli moest dat bijvoorbeeld, toen er een man zei in ‘naam van de HEER’ te spreken: is dit een boodschap van God, of had die beste man dat zelf bedacht? (Samuël 2:27-36).

Ook is het belangrijk dat je op Gods spreken leert letten. Je zit in een kamer waar een klok tikt. Best kans dat je die alleen ‘hoort’, wanneer je er op let. Zo is het vaak ook met Gods stem: als je er niet op let, zul je God nauwelijks horen spreken. Zinvol is het dan te weten hóe God kan spreken.

God spreekt op verschillende manieren tot ons: allereerst door de
Bijbel. God spreekt ‘in zijn algemeen’ tot ons: hoe wil Hij dat we leven, etc. Maar soms spreekt God ook direct en specifiek: een Bijbeltekst valt jou ineens op en spreekt jou aan. Je krijgt een ingeving, een gedachte. Je moet denken aan een lied. Verschillende mensen zeggen steeds hetzelfde tegen jou. Je krijgt een bijzondere droom met een betekenis. Zo zijn er vele manieren waarop God tot ons spreekt. Net als Samuël dat van en ervaren gelovige moest leren, zo geldt dat voor ons niet anders.

Om hier op een laagdrempelige manier aan te proeven, houden we de cursus ‘Wachten op God’. Een uitgelezen kans om met elkaar te leren en letten op Gods spreken (Zie verderop in deze uitgave). En als het goed is, zijn we elke kerkdienst en elke keer dat we Bijbellezen, erop gericht om te horen wat God tot ons wil zeggen en nemen we die houding verder mee de week in. Laten we samen als ‘Samuëls’ leren Gods stem beter te horen!

Arjan Bouman