Hemelvaart: Jezus weg?

Jezus is opgestaan en verschijnt aan de discipelen: 40 dagen lang verschijnt Jezus telkens en  spreekt met hen over het  koninkrijk van God  (Handelingen 1:3). Wat moet het voor de discipelen fijn zijn geweest om Jezus telkens te  ontmoeten en onderwijs rechtstreeks van Hem te ontvangen. Maar  aan het einde van die 40 dagen gaat Jezus van hen weg: Hij gaat  naar de hemel. Waar was dat nou goed voor? Waarom bleef Jezus niet aan Zijn leerlingen verschijnen? Zo’n verschijning van Jezus en  rechtstreeks van Hem leren, dat zouden wij toch ook wel willen?  Maar waarom vaart Jezus dan naar de hemel?

4 redenen waarom het juist mooi is dat Jezus naar de hemel gaat:

1. Hij gaat heen om voor ons een plaats te bereiden

In Johannes 14:2-3 zegt Jezus dat Hij heengaat naar God de Vader om een plaats voor zijn leerlingen klaar te maken. Jezus gaat naar God de Vader, zodat wij ook later mogen zijn waar Hij is. Mooi toch, dat Hij alvast vooruit gaat?

2. Hij pleit bij de Vader voor ons (Romeinen 8:34) 

Soms is het heel fijn wanneer iemand voor jou een woordje wil doen. In 2 Koningen 4:13 Vraagt profeet Elisa of hij misschien voor de weduwe bij de koning kan pleiten. Elisa heeft als profeet ingang bij de koning en kan misschien iets bij de koning voor elkaar krijgen. Hoe mooi is het dan te bedenken dat Jezus, Gods Zoon zélf, bij God de Vader voor ons pleit? Jezus doet een goed woordje voor ons bij God. Heel fijn, dat Jezus naar de hemel ging!

3. Door de Heilige Geest kan Jezus op véél meer plaatsen te gelijk zijn.

Jezus kan op aarde maar op één plaats tegelijk zijn. Stel je voor dat Jezus nu nog op aarde rond liep en dat al die miljoenen christenen een vraag aan Jezus wilden stellen, of éven bij Hem zijn, al was het 1 minuut. Dan zou je nog langer in de wachtrij staan dan bij de klantenservice van sommige bedrijven! Doordat Jezus naar de Vader ging, kon Hij de Heilige Geest sturen (Johannes 14:12-14). Daardoor kan Hij grote wonderen door ons heen doen, zelfs méér dan Jezus deed! Misschien toch niet zo gek dat Jezus naar de hemel ging.

4. Jezus is er tóch bij

Jezus voer wel naar de hemel, maar dat wil niet zeggen dat Hij niet meer bij ons is. Hij zei: ‘ik ben met jullie alle dagen’ (Matteüs 28:20). Jezus is bij ons door Zijn Heilige Geest. Hij liet ons niet als wezen achter, maar is bij ons (Johannes 14:18) om ons te helpen met de opdracht die Jezus Zijn discipelen meegaf: het  fantastisch goede nieuws over Jezus doorvertellen, daarvan moet iedereen horen.

We mogen blij zijn dat Jezus naar de Vader ging! 

(Johannes 14:28)  

Arjan Bouman