HET KERSTEVENT GAAT DOOR!! Op ZONDAGMIDDAG 12 Dec…

HET KERSTEVENT GAAT DOOR!! Op ZONDAGMIDDAG 12 Dec kun je live in de zaal in Drachten aanwezig zijn – geef je snel op! Tip jouw vrienden, zodat zij ook op tijd zijn met aanmelden.. Ben je te laat met aanmelden? Geen paniek! Volg het Kerstevent via de livestream op YouTube! AANMELDEN VIA: https://www.bethel.nl/jongerenkerstevent/ Interkerkelijk Jongeren Kerstevent 12 december 2021 – start 15:30 uur Locatie: Bolder 75, Drachten + YouTube Spreker: Fedor Christiaanse Muziek: speciaal samengestelde Kerstband Op het jaarlijks terugkerende interkerkelijk Jongeren Kerstevent komen vele jongeren en verschillende jeugd- en catechisatiegroepen uit Drachten en omliggende dorpen (o.a. Ureterp..!) samen om Kerst te vieren. Dit jaar mogen we elkaar gewoon als vanouds fysiek ontmoeten!