In dit jaar zullen we weer voor heel…

In dit jaar zullen we weer voor heel wat keuzes komen te staan, grotere en kleinere keuzes. Hoe kunnen we Gods keuzes maken? Er is BLITZ en oppas. Geert Zigterman zal het orgel bespelen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar veel zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen! Iedereen weer van harte welkom: zondag 7 januari 9:30 uur