Jezus volgen is mee lijden. Een wetgeleerde vraagt…

Jezus volgen is mee lijden. Een wetgeleerde vraagt Jezus hoe hij het eeuwige leven krijgt. Jezus vertelt een gelijkenis over een man die op een wel heel bijzondere manier medelijden in de praktijk brengt (Lucas 10:25-37). Deze dienst sluit aan bij de thema’s die de verbindingsgroepen behandelen. Jannie Koehoorn zal het orgel bespelen. Er is BLITZ en oppas, welkom allemaal! Zondag 31 december 9:30 uur