Bijzondere kerkdiensten

Doop

In de Ontmoetingskerk is, zoals in de gehele Protestantse Kerk in Nederland, de kinderdoop het uitgangspunt. Wanneer je jouw kind wil laten dopen of zélf gedoopt wil worden, neem dan contact op met jouw wijkouderling of met de dominee.

In een kerkdienst waarin er gedoopt wordt, gaat er veel zoals beschreven bij de ‘gewone diensten’.

Na het klein gloria en een gebed begint de doop.

Er wordt uitgelegd wat de doop is, de ouders beantwoorden doopvragen (is de dopeling oud genoeg, dan zal deze zélf de vragen beantwoorden), daarna wordt de doop bediend aan de dopeling. In de regel wordt er driemaal met water besprenkeld op het hoofd van de dopeling: in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Na aansteken van de doopkaars, opplakken van het doophandje en felicitatie, vervolgt de dienst ongeveer zoals beschreven bij de ‘gewone diensten‘.