Kerkdiensten

“Gewone” vieringen

Wat kun je verwachten in een ‘gewone’ kerkdienst in de Ontmoetingskerk? Kort gezegd: Er wordt gebeden, gezongen, Bijbel gelezen en uitleg over de Bijbel gegeven. De liederen worden doorgaans begeleid door het orgel. 

Hoe ziet een ‘gewone’ kerkdienst in de Ontmoetingskerk er ongeveer uit? Bijna geen kerkdienst is hetzelfde, maar globaal moet je hier aan denken:

 • Na een lied doet iemand van het kerkbestuur mededelingen, waarna nog een lied wordt gezongen. 
 • Dan gaan we staan, net zoals we bij het binnenkomen van een bruid gaan staan: we heten God welkom in ons midden.
 • In een stil moment kunnen we ons voorbereiden op de kerkdienst, daarna horen we een bemoediging en groet van de dominee.
 • Vaak zingen we het Klein Gloria – een lied ter ere van God.
 • Als we weer zijn gaan zitten bidt de dominee en wordt er gezongen.
 • Er volgt een moment met de kinderen, waarna de kinderen naar hun eigen viering gaan.
 • Dan wordt er uit de Bijbel gelezen en er volgt een uitleg over de Bijbel.
 • Er wordt een lied gezongen, waarna er gebeden wordt.
 • Er wordt gecollecteerd en daarna wordt er staande het slotlied gezongen.
 • Aan het einde van de kerkdienst spreekt de dominee de zegen over iedereen uit.
 • Na de kerkdienst is er de mogelijkheid om de dominee de hand te schudden en koffie te drinken.