Bijzondere kerkdiensten

Viering Heilig Avondmaal

In een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, gaat er veel zoals beschreven bij de ‘gewone diensten’: Na de verkondiging (preek), die iets korter is dan in een ‘gewone’ dienst, volgt de viering van het Heilig Avondmaal. Na uitleg over het Heilig Avondmaal en een gebed, wordt het brood gebroken en de wijn geschonken. Na de viering volgt een gebed, slotlied en de zegen.

In de Ontmoetingskerk is iedereen die belijdend lid is bij de Ontmoetingskerk of in de eigen kerk, uitgenodigd om aan het Heilig Avondmaal mee te doen.

Wanneer je in plaats van wijn druivensap wenst te nemen, geef dit dan voorafgaand aan de kerkdienst door aan de personen die u welkom heten bij de ingang.

In de Ontmoetingskerk zijn er twee varianten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, de zittende en lopende viering:

Zittende viering

De schalen met brood en de beker met wijn doorgegeven in de rijen: iedereen die er van wil nemen kan nemen en weer doorgeven.

Lopende viering

Bij deze viering komt iedereen die van de brood en wijn wil nemen naar voren lopen wanneer je aan de beurt bent (dat wordt aangegeven). Voorin de kerk geeft de dominee brood, de wijn wordt in de ‘kloostergang’ (recher zijde van de kerk) uitgereikt door de diakenen.

Bij deze lopende viering is het voor diegenen die niet aan het Heilig Avondmaal mogen/ willen deelnemen de mogelijkheid om een persoonlijke zegen te ontvangen. Geef dit aan door met je handen een gebedshouding aan te nemen (handen te vouwen).