Bijzondere kerkdiensten

Rouwdienst

Wanneer je na een overlijden een rouwdienst (dienst van Woord en gebed / Dankdienst voor het leven van de overledene) wenst, neem dan contact op met de seniorenpastor (personen 75 jaar en ouder) of de dominee (personen jonger dan 75 jaar) om de mogelijkheden voor de viering door te spreken.

De bode zal overleggen met de koster of er gebruik gemaakt kan worden van de Ontmoetingskerk.

De rouwdienst zal in de regel worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl, maar als nabestaande kunt u er ook voor kiezen om de viering niet uit te zenden. 

Een overlijden van een gemeentelid zal in de reguliere zondagse eredienst worden afgekondigd, gevolgd door een moment van stilte en een bijpassend lied (bij voorkeur gekozen door nabestaanden). Graag tonen we dan een door de nabestaanden aangeleverde foto.

Aan het einde van het kerkelijk jaar (eind november) worden alle overledenen van afgelopen kerkelijk jaar in de Ontmoetingskerk herdacht in een zondagse kerkdienst. Zie daarvoor ‘Eeuwigheidszondag’ bij ‘andere bijzondere kerkdiensten’.