Lopend vuur

Opnieuw zijn er gigantische bosbranden in Canada. Aangewakkerd door de wind gaan vele

duizenden hectares bos in vlammen op. Mensen moeten geëvacueerd worden vanwege de grote dreiging die er vanuit gaat. Een vernietigende werking. Gek genoeg zijn er planten waarvan de zaden pas ontkiemen na een bosbrand, nadat ze verschroeid zijn door vuur (pyrofyt). Dus die planten hebben voor hun voortbestaan een (bos)brand nodig. Ook de Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) heeft met zijn hoge kruin en dikke, vezelige bast eerder voordeel dan last van bosbranden. Daarnaast zitten zijn zaden in kegels die pas open gaan wanneer ze zeer uitgedroogd raken, onder andere door de hitte van een bosbrand. Zij hebben het gevaarlijke en vernietigende vuur juist nodig voor hun voortbestaan.

Johannes de Doper vertelde dat er na hem iemand zou komen die zou dopen met de Heilige Geest en met vuur (o.a. Matteüs 3:11). Jezus vertelt dat Hij inderdaad na zijn hemelvaart zal dopen met de Heilige Geest (Handelingen 1:5). Dat dit een vurige doop is, zien we wanneer er een soort vlammen op de hoofden verschijnen (Handelingen 2:3). Maar of eindtijdprediker Johannes de Doper dit ook bedoelde met het vuur waarmee gedoopt zou worden, dat is de vraag. Mogelijk volgt er later, aan het einde van de tijd, nog een soort van ‘vuurdoop’ waarbij alles wat niet van eeuwigheidswaarde is, verbrandt (2 Petrus 3:10-13).
Ben je als een boom die geplant staat aan waterstromen, die zijn vrucht geef op tijd (Psalm 1:3), dan hoef je geen kwaad te vrezen (Psalm 1:6). Een dergelijke boom kan een vuur prima weerstaan. Maar zij die niet op God gericht zijn, die zich niet bekommeren om Gods wil en Jezus niet willen volgen, zullen geen stand houden, hun weg loopt dood (Psalm 1:5-6). Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind (Psalm 1:4) of als takken die los van Jezus leven en geen vruchten dragen. Zij worden afgesneden en in het vuur gegooid (Johannes 15:6, 2 Petrus 3:7).

Hoe mooi is daarom het goede nieuws dat iedereen die in Jezus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! (Johannes 3:16). Dit goede nieuws ging na Pinksteren als een lopend vuurtje door de wereld. Het lijkt erop dat het evangelie heel snel vanuit Jeruzalem de Britse Eilanden had bereikt. Helemaal naar het andere eind van het Romeinse rijk, zónder internet, zonder telefoons, TV of radio. Origenes spreekt zo rond het jaar 225 over Britse Christenen. Tertullianus schrijft kort na het jaar 200 dat het Evangelie op de Britse eilanden zelfs is doorgedrongen op plaatsen waar de Romeinse troepen niet durven te komen. En rond 303 vermeldt een bisschop een kerk in Engeland die al bestaat sinds apostolische tijden. Historici zoeken naarstig naar hoe het toch kan dat dit geloof zich zo snel verspreidde. Wij kennen het geheim: God zelf hielp door Zijn Heilige Geest (o.a. Handelingen 1:8, 4:31).

Wanneer er voor een Jezus-gelovige een vuurdoop komt zal haar/ hem dat niet deren, eerder voordeel opleveren. Dit goede nieuws mag als een lopend vuurtje verspreid worden! Here God, kom opnieuw met Uw vuur!

Arjan Bouman